Salgsbetingelser – Cryudeal, klippekort og behandlinger

Gyldighed
Gavekort og klippekort til behandlinger forældes 1 år, efter at det er udstedt, medmindre der skriftligt er aftalt en anden tidsfrist.
Gavekortet kan ikke ombyttes til kontanter. Du kan bruge vores gavekort i udvalgte klinikker.
Det gælder:
Cryosaunalux – Vejle
Cryosauna – Risskov

Gavekort til en bestemt ydelse
Gavekortet til en bestemt ydelse kan altid i en periode på op til 1 år fra udstedelsesdatoen benyttes som betalingsmiddel til andre ydelser som gavekortudstederen tilbyder.

Levering
Gavekort vil blive sendt til dig på mail. Eller du kan logge ind på vores webshop at hente den hvis du har oprettet dig som bruger..

Salgsbetingelser – Produkter
Nedenstående betingelser er gældende for al handel på www. Cryosaunalux.dk

Generelle oplysninger:
Pro Service
CVR nr. 28618662
Engholmen 2
8500 Grenå
E-mail; cryo@pro-s.dk

Ordreafgivelse
Afgivelse af en ordre via vores hjemmeside er ikke en juridisk bindende aftale. Pro Service har mulighed for at annullere en modtaget ordre grundet trykfejl, leveringssvigt, produktionsfejl eller lignende situationer. Når der er afgivet en ordre via vores hjemmeside, vil vores system automatisk fremsende en e-mail, hvoraf det fremgår, hvilke varer der er bestilt med angivelse af varernes pris. Det er alene tale om en elektronisk kvittering for modtagelsen af en ordre. Vær opmærksom på, at det automatiske svar via e-mail ikke er en juridisk bindende ordrebekræftelse. En aftale er først bindende, når der fremsendes en ordrebekræftelse eller faktura på e-mail fra Pro Service om, at bestilte varer er afsendt.

Priser
Alle priser er opgivet i danske kroner incl. 25% moms. Priser er dagspriser og er gældende så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.
Levering sker ab lager.

Betaling
Hos Pro Serivice kan der betales med Dankort, Visa Dankort, Visa Masterkort, Visa Maestro og Visa Electron. Der tillægges intet gebyr for betaling med betalingskort.
Ved køb med betalingskort trækkes beløbet med det samme. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det beløb, der er godkendt ved købet.
www.Cryosaunalux.dk’s hjemmeside er krypteret, og de kortoplysninger, som køber indtaster ved køb, bliver videresendt til Bambora i krypteret form (SSL). Det er kun køber og Bambora, der kan læse de indtastede data. Der er således ingen andre, der ser eller gemmer oplysninger om kunden.

Betaling – Gavekort/Klippekort

Ved af betaling af Gavekort og klippekort bliver pengene trukket med det samme. Da produkterne bliver sendt på mail til kunden med det samme.

Levering
Alle forsendelser bliver kun leveret i Danmark excl. Grønland og Færøerne. Levering sker med Coolrunner, (DAO eller Bring) til købers privatadresse eller pakkeboks/postbutik. Såfremt en kunde ønsker at gøre brug af et andet fragtselskab er fragtomkostningerne altid for kundens egen regning. Forventet leveringstid er 1-4 hverdage. Leveringstiden fremgår af den enkelte vare på ordrebekræftelsen. Alle produkter på en bestilling sendes som udgangspunkt samlet, og der sker ingen efterlevering. Hvis en vare ikke kan leveres inden for 7 dage fra en ordrebestillingsdato, vil varen blive slette fra ordren og den reducerede ordre vil blive afsendt til modtager. En slettet vare skal altid genbestilles.
Alle forsendelser pakkes forsvarligt, og sælger bærer risikoen frem til den af køber meddelte leveringsadresse.
Bliver en ordre leveret til en pakkeshop og den mod forventning ikke bliver afhentet inden 5 dage, vil forsendelsen blive returneret til sælger. Sælger vil herefter kontakte køber pr. telefon eller e-mail med henblik på genfremsendelse af forsendelsen mod betaling af de derved opståede ekstra omkostninger. Modtager sælger intet svar fra modtager inden 3 dage vil det hævede beløb med fradrag af alle omkostninger blive returneret til det betalingskort, som er benyttet som betalingsmiddel ved køb af forsendelsen.
Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følger af, at de bestilte varer kommer for sent frem til køber. Ej heller er sælger erstatningsansvarlig, hvis de bestilte varer ved fremkomsten lider af mangler, eller hvis forsinkelse eller mangler skyldes købers handling eller undladelse. Sælger hæfter ikke for forhold, som ligger uden for sælgers kontrol f.eks. krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout eller lignende.

Fragt pris fra 50 kr.

Fragt af Nitrogen

Fragt af nitrogen bliver sendt af leverandøren. Prisen på fragt varier og afhænger hvor i landet du er. Det er kun forhandlere der har en aftale med Pro Service der kan købe nitrogen, og prisen er aftalt med levarandøren. Den rigtige pris på fragt vil blive vist i kurven og kassen.

Fortrydelsesret
Køber har 14 dages fortrydelsesret, når der handles på www.Cryosaunalux.dk
Fortrydelsesretten udløber 14 dage efter, at de bestilte varer er afleveret hos køber.
Inden 14 dage fra aflevering af bestilte varer hos køber skal køber meddele sælger, at køber fortryder sit køb. Meddelelsen skal afgives ved fremsendelse af en mail til www.Cryosaunalux .dkog køber skal i sin mail gøre tydeligt opmærksom på, at man ønsker at udnytte sin fortrydelsesret.
Vi anbefaler, at køber gør brug af standardfortrydelsesformularen, som findes nederst i dette dokument.
Køber kan ikke fortryde sit køb ved blot at nægte modtagelsen af de bestilte varer. Køber kan ikke returnere købte varer, uden at der er indgået en skriftlig aftale med sælger, hvoraf betingelserne for returnering fremgår.

Returnering ved fortrydelse
Varen skal returneres til sælger uden unødig forsinkelse senest 14 dage efter, at køber har meddelt sin fortrydelse af købet. Køber skal drage omsorg for, at varen ved returnering er indpakket i forsvarlig stand. Køber bærer risikoen fra varens afsendelse fra købers adresse, og indtil den er modtaget hos sælger. Faktura eller ordrebekræftelse skal følge varen ved returnering. Sælger modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende, og sælger modtager ikke pakker, som er sendt til en pakkeshop. Køber afholder alle direkte omkostninger i forbindelse med tilbagelevering af et køb.

Varens stand ved returnering
Varer som er indpakket i plastfolier eller varer, som er forseglet, tages kun retur såfremt originalindpakningen ikke er brudt.
Køber hæfter for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendig for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på.
Hvis varen er afprøvet ud over, hvad der er beskrevet ovenfor, betragtes den som værende brugt, hvilket medfører, at køber ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsprisen retur.

Tilbagebetaling af købsbeløbet
Såfremt køber fortryder sit køb, vil det indbetalte beløb blive tilbagebetalt. I tilfælde af en værdiforringelse, som køber hæfter for, vil dette beløb samt eventuelle fragtomkostninger blive fratrukket købsbeløbet.
Tilbagebetaling vil finde sted til samme betalingsmiddel, som køber har anvendt ved sin indbetaling for returvarerne. Tilbagebetalingen vil finde sted senest 7 dage efter at varerne er modtaget retur på sælgers adresse Engholmen 2, 8500 Grenå

Reklamationsret
Købelovens mangelsregler finder anvendelse på alt varekøb hos . Det betyder, at køber har 24 måneders reklamationsret, hvis der er mangler ved den købte vare. Som udgangspunkt kan den købte vare repareres, ombyttes, pengene tilbagebetalt eller nedslag i prisen afhængig af den konkrete situation. Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget.
Reklamationsretten bortfalder, hvis der er foretaget indgreb i varen, ydet hærværk mod varen, ukorrekt brug (f.eks. i strid med brugsvejledningen) ydre påvirkning (f.eks. varme/kuldepåvirkning) eller misligholdelse af varen samt lignende situationer.
Der kan i visse tilfælde være tvivl om, hvorvidt en fejl er dækket af reklamationsretten. Hvis en fejl på produktet opstår inden for de første 6 måneder, formodes fejlen at have været til stede ved overdragelsen, og det er sælger, der skal sandsynliggøre det modsatte. Ved fejl ved produktet i den resterende 18 måneders reklamationsperiode er det som udgangspunkt køber, der skal sandsynlig-gøre fejlens tilstedeværelse ved overdragelsen.
Såfremt sælger ikke er ansvarlig for en fejl på et produkt eller at fejlen ikke kan genskabes, så forbeholder sælger sig ret til hos køber at få dækket alle opståede undersøgelsesomkostninger samt medgået tidsforbrug for teknisk gennemgang af produktet.

Hvordan gøres der brug af reklamationsret
Ønsker køber at reklamere over et produkt, skal køber kontakte sælger. Fremsend gerne et billede af det reklamerede produkt sammen med en beskrivelse af den opståede fejl. Bliver reklamationen godkendt, sørger sælger for ombytning af produktet. Vælger køber et andet fragtselskab til returnering, så er det køber, som afholder udgiften til returneringen. Sælger afhenter ikke pakker sendt til en pakkeshop. En reklamation skal fremsendes uden ugrundet ophold umiddelbart efter, at fejlen ved et produkt er konstateret.
Køber drager omsorg for, at en defekt vare altid returneres i en forsvarlig emballage. Medsend en detaljeret beskrivelse af den påståede fejl ved produktet. Husk at få en kvittering fra fragtselskabet på en foretaget returnering.

Fortrolighed/persondatapolitik
For at køber kan indgå aftaler med Pro Service, så er der behov for følgende oplysninger:
Navn
Adresse
Telefonnummer
e-mail adresse

Ved at besøge www.Cryosaunalux.dk accepterer køber, de metoder, der efterfølgende er beskrevet. Personoplysningerne modtages med det formål at kunne levere varer til køber og for at kunne behandle henvendelser om gennemførte køb.
Når der indsamles personoplysninger via vores webside, sikrer vi, at det sker ved købers udtrykkelige samtykke, således at køber er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor de indsamles.
Pro Serervice hjemmeside er krypteret (SSL) og de kortoplysninger, som indtastes ved køb af varer, bliver videresendt direkte til Bambora i krypteret form (SSL), og det er således kun køber og Bambora, der kan læse de indtastede oplysninger. Der er således ingen andre, der ser eller gemmer de meddelte oplysninger.
Personoplysninger registreres hos Pro Serivice via samarbejde med CBIT booking og opbevares i 5 år, hvorefter oplysningerne slettes. Kunde oplysninger opbevares krypteret og transmitteres i krypteret stand. Ingen oplysninger videregives eller sælges til tredjemand, og der registreres ingen følsomme personoplysninger.
Enhver, som er registreret hos Pro Serivce, har ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Ligeledes består der en ret til indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om køber. Disse rettigheder er i henhold til persondataloven og henvendelser i forbindelse hermed skal rettes til Pro Serivce via e-mail info@Cryosaunalux.dk
Direktion og medarbejdere hos Pro Serivce har adgang til de oplysninger, der er registreret om kunderne.

Automatiske informationer
Vi modtager og opbevarer bestemte informationer, hver gang du er i forbindelse med os. Som mange andre benytter vi os af ”cookies”, og vi modtager tekniske informationer når din webbrowswe besøger Cryosaunalux.dk.
Der er ingen af disse informationer, der gør os i stand til at identificere dig direkte.
Hvad er Cookies?
Cookies er alfanumeriske ”identifikationer”, som vi overfører til din computers harddisk gennem din webbrowser, som sætter vort system i stand til at genkende din browser og tilbyde features såsom automatisk login og permanent indkøbskurv, så du kan opbevareprodukter her over flere besøg. Din browser er i stand til at behandle brugen af cookies på flere måder, herunder helt at udelade anvendelsen heraf. Men cookies er forudsætningen for at få det fulde udbytte af faciliteterne hos Cryosaunalux.dk og vi anbefaler derfor, at du tillader brugen af cookies. Vores troværdighed overfor vores kunder er en vigtig del af vores forretning, og vi hverken sælger eller bytter kunde oplysninger med andre.

Klagemuligheder
Har du en klage over et produkt, købt i vores Webshop, kan der sendes en klage til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Link: www.forbrug.dk

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform
Platformen findes her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Angiver du en klage her, skal du oplyse vores E-mail adresse: info@cryosaunalux.dk

Forbehold for ændringer
Vi forbeholder os ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der er gældende for handel med Cryosaunalux.dk